ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΚΑΝΑΠΕΣ ”ΔΙΑΣ” 2.80 Χ 2.00 ΑΠΟ 1.350,ΟΟ ΕΥΡΩ